тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ РОСЬ ТРИВАЄ!

Під час здійснення спостереження в межах Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, про яке ми вже раніше інформували (http://buvrrosi.com.ua/buvr-rosi-obstezheno-gidrotehnichni-sporudi-steblivskoi-korsunshevchenkivskoi-ges-ta-korsunshevchenkivske-vodoshovische-na-richci-ros.html), працівниками БУВР Росі були відібрані три проби води: з річки Рось у нижньому б’єфі Стеблівського водосховища у межах смт. Стеблів, у місці впадіння до річки Рось її притоки - річки Бакунька в районі села Яблунівка, а також води з самої притоки.

Відібрані проби води були передані в незалежну лабораторію ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» для проведення необхідних досліджень. БУВР Росі віднайшло кошти (2,1 тис. грн.) та отримало результати даних досліджень.

Вода в усіх пробах має характерний запах, спричинений леткими пахучими речовинами, що надходять у воду в результаті життєдіяльності гідробіонтів та розкладання органічних речовин. Має місце високе значення кольоровості води (54-57 град.кол.), що зменшує концентрацію розчиненого кисню у воді.

У пробі води, відібраній у нижньому б’єфі Стеблівської ГЕС, зафіксовано високий вміст азоту амонійного (0,993 мг/дм3). Гранично допустима концентрація цього показника у воді становить 0,5 мг/дм3 за ОБУВ для рибогосподарських водойм та 0,5-1,0 мг/дм3 згідно нормативів екологічної безпеки водних об’єктів.

Іони амонію засвоюються рослинами при фотосинтезі і окислюються до нітритів та нітратів. Підвищений вміст азоту амонійного свідчить про нестачу кисню для процесу окислення нітритів та нітратів. Джерелами надходження у річку Рось сполук азоту можуть бути комунально-побутові стічні води, стічні води підприємств харчової та хімічної промисловості, тваринницькі ферми.

У воді р. Бакунька в межах с. Яблунівка виявлено перевищення нормових значень ГДК, згідно ОБУВ для рибогосподарських водойм у 2,8 разів по вмісту нітритів - 0,23 мг/дм3 (при гранично допустимому 0,08 мг/дм3).  

Простежується суттєва різниця між концентраціями нітритів та нітратів у пробі води з річки Бакунька у порівнянні з двома іншими пробами води з річки Рось.

Концентрація нітритів та нітратів у нижньому б’єфі Стеблівського водосховища становить відповідно 0,053 та ≤2,25 мг/дм3, тобто у 4,3 та 2,2 рази менша, ніж у річці Бакунька.

При цьому концентрації цих речовин у воді річки Рось вже після впадіння в неї Бакуньки також менша, ніж у самій притоці (нітрити - ≤0,002 мг/дм3, нітрати - 2,5 мг/дм3), що пояснюється результатом дії процесу розбавлення забруднюючих речовин у воді річки Рось. Те ж саме можна сказати і про зміну концентрації хлоридів у трьох точках відбору проб. У нижньому б’єфі Стеблівської ГЕС їх вміст становив 26,4 мг/дм3, у річці Бакунька - 45,39 мг/дм3, а у р.Рось в місці впадіння притоки - 41,26 мг/дм3.

Нітрити є проміжним нестійким продуктом у процесі нітрифікації. Підвищення їх вмісту свідчить про інтенсифікацію розкладання органічної речовини і затримку окиснення NO-2 до NO-3, а також про забруднення річки, тобто є важливим санітарним показником.

Підвищений вміст нітритів та нітратів у воді р. Бакунька може бути результатом скидів стічних вод підприємствами харчової промисловості, тваринницькими фермами, а також застосування в сільському господарстві азотовмісних мінеральних та органічних добрив. До того ж, підвищений вміст нітритів, як нестійких іонів, зафіксований у воді 16.08.2018 року, свідчить про свіже забруднення.

Крім того, у пробі води, відібраній у р. Бакунька, встановлено високу лужність, підвищену жорсткість (у 1,6 рази більше, ніж в інших пробах), великий сухий залишок (у 1,4-1,5 рази більше, ніж в інших пробах води).

Все це є підтвердженням того, що у річку Бакунька здійснювалися скиди забруднених вод. Візуальним спостереженням, що проводилось 16 серпня 2018 року спеціалістами БУВР Росі у присутності керівників органів місцевого самоврядування встановлено, що дані скиди забруднюючих речовин відбувалися буквально за декілька днів до проведення спостереження.  

Також у цей період фахівцями іншої лабораторії було зафіксовано суттєву різницю у вмісті розчинного у воді кисню, який в районі Стеблівської ГЕС становив близько 6 мг/дм3, далі вниз по течії річки біля села Яблунівка - лише 2 мг/дм3, а вже в нижній частині Корсунь-Шевченківського водосховища вода стала знову насичена киснем (7 мг/дм3).

Це ще раз підтверджує наявність впливу забруднення, що надходить з річки Бакунька до річки Рось в районі села Яблунівка Корсунь-Шевченківського району на погіршення показників якості води та загибель водних живих біоресурсів.

28/08/2018

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист