тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Всеукраїнський тиждень права в РОВР річки Рось

З нагоди Всеукраїнського тижня права, в рамках реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина, на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 року № 681-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права», а також відповідного Наказу Держводагентства від 28.09.2018 року № 738, в Регіональному офісі водних ресурсів річки Рось проведено круглий стіл з працівниками офісу на тему «Реалізація прав і свобод людини та громадянина».

Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб.

Конституційні права і свободи людини і громадянина можна поділити на три групи:

1.Особисті права і свободи людини (громадянські, природні) безпосередньо пов'язані з сутністю людини, як фізичної особи:

- право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23 Конституції України);

- невід'ємне право на життя (ст. 27);

- право на повагу до гідності (ст. 28);

- право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29);

- право на недоторканість житла (ст. ЗО);

- право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31);

- право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32);

- право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33);

- право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34);

- право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35).

2.Політичні права і свободи громадянина України пов'язані з взаємовідносинами особи і держави, особи і органів державної влади та місцевого самоврядування, особи і політичних партій та інших політичних інститутів держави і суспільства:

- право на об'єднання у політичні партії та політичні організації (ст. 36);

- право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському і місцевому референдумах (ст. 38);

- право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38);

- право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39);

3.Економічні, культурні, соціальні, екологічні та сімейні права людини:

- право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатом своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41);

- право кожного на підприємницьку діяльність (ст. 42);

- право на працю (ст. 43);

- право працюючих на страйк для захисту своїх економічних та соціальних інтересів (ст. 44);

- право працюючих на відпочинок (ст. 45);

- право громадян на соціальний захист (ст. 46);

- право кожного на житло (ст. 47);

- право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48);

- право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49);

- право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50);

- право пов'язане з забезпеченням вільної згоди на шлюб, охороною материнства і батьківства, дитини і сім'ї (ст. 51-52);

- право кожного на освіту (ст. 53);

- право на свободу літературної, художньої, іншої творчої діяльності та її результати (ст. 54).

Держава зобов'язана забезпечити реалізацію і захист прав і свобод людини і громадянина. Іноземці і особи без громадянства мають такі самі права, свободи і обов'язки, як і громадяни України, за виключенням окремих, які згідно законодавства можуть належати лише громадянам.

Україна гарантує забезпечення гідних умов життя, певних політичних, соціальних і інших прав і свобод тільки своїм громадянам.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про громадські об’єднання» № 4572-VI від 22 березня 2012 року для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право: одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Стаття 11 Водного кодексу України № 213/95-ВР від 6 червня 1995 (далі по тексту – ВКУ) року визначає участь громадян та їх об'єднань, інших громадських формувань у здійсненні заходів щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідно до п.6 зазначеної статті громадяни та їх об'єднання, інші громадські формування мають право: одержувати у встановленому порядку інформацію про стан водних об'єктів, джерела забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Згідно статті 47 ВКУ загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

Станом на 2018 рік Регіональним офісом водних ресурсів річки Рось було роз’яснено і направлено чотирнадцять листів громадянам та громадським організаціям за їхніми запитами стосовно права загального водокористування водними об’єктами. Було проведено п’ять зустрічей з представниками громадськості. Семи громадським організаціям роз’яснені їхні права, передбачені чинним законодавством, а саме, вищезазначеною статтею 11 ВКУ.

РОВР річки Рось постійно проводить роботу щодо роз’яснення громадянам та юридичним особам їхніх прав, свобод та обов’язків у сфері водного законодавства України.

Відповідні фотоматеріали додаються.

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист