тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розробка оцінки екологічного стану водойм різного призначення басейну річки Рось методом біотестування

 Переглянути початок статті

ВСТУП

Загальна система запобігання і контролю несприятливих наслідків забруднення на довкілля включає елементи обмеження потрапляння чужорідних речовин в довкілля в екологічно значимих кількостях і контролю рівня поточного забруднення.

Запобігання забрудненню передбачає впровадження маловідходних технологій і підвищення ефективності очищення відходів. Основним орієнтиром для таких технологій виявляються нормативи якості середовища, що встановлюються на основі тривалих експериментальних досліджень. Контроль за дотриманням встановлених нормативів виробляється хімічно- аналітичними методами. Проте, одночасна присутність безлічі речовин навіть в концентраціях, що не перевищують їх ГДК, може породжувати біологічні ефекти, які неможливо передбачити на основі окремих хімічних визначень. Контроль за токсичністю стоків і забруднюючих вод водних об'єктів може бути проведений лише методами біотестування. Основний принцип гідробіологічного біотестування полягає у випробуванні дії проб води на водний організм, його частину або співтовариство організмів з відомими і такими, що піддаються обліку характеристиками. Таким чином, тест-об'єкт виступає в ролі приладу, що виявляє інтегральний біологічний ефект комплексу несприятливих екологічних чинників, у тому числі і хімічної природи.

Як тест-об'єкти рекомендований широкий круг організмів, що охоплює всі групи біологічного співтовариства. Але жоден з тест-об'єктів не може служити універсальним індикатором, в рівній мірі чутливим до всіх екологічних чинників, із-за видової вибірковості дії потенційних токсикантів. З введенням кожного додаткового об'єкту надійність схеми випробувань підвищується, проте безмежне розширення асортименту обов'язкових об'єктів неможливе. У зв'язку з цим для кожного пропонованого методу біотестування має бути визначене строге цільове призначення, означена сфера застосування і очевидні переваги перед рекомендованими раніше. Біотестування може застосовуватися для вирішення наступних завдань:

визначення токсичності окремих речовин, вимушено або що навмисно вносяться до довкілля, для представників водних співтовариств в цілях скринінгу і нормування;

виявлення присутності в об'єктах довкілля потенційних токсикантів невідомого складу, що могло б служити підставою для подальшого хімічного дослідження цього середовища;

встановлення джерел токсичного забруднення екосистем і оцінка їх інтенсивності;

визначення необхідної міри розведення стічних вод до біологічно і екологічно нешкідливих рівнів.

Методи біотестування на гіллястовусих ракоподібних займають провідне положення в системі екологічного моніторингу природних вод, а біотест на дафніях Daphnia magma Strauss є найбільш стандартизованим з усіх відомих. При біотестуванні природних вод на зоопланктоні реєструють поведінкові реакції, патологічні порушення, метаболічні (біохімічні) показники, фізіологічні функції, забарвлення тіла, швидкість поїдання корму тощо, але найбільш чуттєвою і надійною вважається тест-реакція, в якій реєструється процеси розмноження - виживаність і плодючість.

ВИСНОВКИ

Аналіз результатів досліджень по визначенню гострої токсичності поверхневих вод басейну ріки Рось методом біотестування на ракоподібних Daphnia magna дозволив зробити наступні висновки:

Біологічні методи, в основі яких лежить біотестування, реєструють реакції водних організмів на наявність у водному об'єкті антропогенних забруднюючих речовин. Отже, біотестування, будучи інтегральною характеристикою, дозволяє оперативно оцінити якість води без розшифровки забруднювачів, що суттєво знижує вартість контролю якості природних вод.

Екологічний стан таких приток ріки Рось, як Сквирка, Роставиця і Роська за результатами біотестування можна охарактеризувати як задовільний, оскільки значення індексу токсичності на вищеназваних водних об’єктах при досліді з нульовим розведенням не перевищувало 40.

Аналіз поверхневих вод ріки Рось в районах населених пунктів Яблунівка, Городище, Володарка, Зрайки, Пилипча і Глибочка не виявив гостру токсичність відібраних проб по всім варіантам досліду (значення індексу токсичності коливалось від 10 до 30).

Найбільш напружений екологічний стан водних ресурсів ріки Рось в результаті наших досліджень був виявлений в районі таких населених пунктів як Біла Церква, Шкарівка. Томилівка, Ракитне, Богуслав, Корсунь-Шевченківський - значення індексу токсичності 50-60 спостерігалось не тільки при досліді з нульовим розведенням, але і при розбавленні проб поверхневих вод дистильованою водою на 25%.

Аналіз досліджень не виявив чіткої залежності між рівнем гострої токсичності поверхневих вод та сезону проведення біотестування (коефіцієнт кореляції не перевищував по дослідах 4,2).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Аналіз проведених досліджень дозволяє рекомендувати використання дафний як основу при проведенні досліджень біотестування на різних водотоках. При використанні дафній, як біоіндикаторів, повинні здійснюватися наступні правила: біотестування повинно проходити у відносно короткий проміжок часу і об'єкти для біотестування мають бути численними і мати однакові властивості.

Застосування даної методики прийнятне в оцінці кількісного забруднення водного середовища, але для оцінки якісного складу забруднення необхідно застосовувати інші методики, у тому числі і комплексну методику біоіндикації водойм, при якій визначається вплив певних видів забруднювачів на певні види-індикатори.

Для оцінки якісного складу забруднюючих речовин поверхневих вод ріки Рось в районах населених пунктів Біла Церква, Шкарівка, Томилівка, Ракитне, Богуслав і Корсунь-Шевченківський необхідно провести комплексний гідрохімічний аналіз.

17.12.2015

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист