тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Підсумки діяльності по управлінню водними ресурсами за басейновим принципом

І. Загальні поняття басейнового управління водними ресурсами

Однією з головних стратегічних складових державної політики з управління водними ресурсами в Україні є впровадження системи інтегрованого управління за басейновим принципом, що відповідає вимогам Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС.

Основою інтегрованого управління водними ресурсами є план управління річковим басейном, який носить стратегічний характер і виступає засобом удосконалення і підтримки обгрунтованого менеджменту водних ресурсів.

Одним із найважливіших завдань управління басейном є розробка і здійснення плану управління річковим басейном, відповідальним органом з розробки та реалізації якого є басейнові управління водними ресурсами, в тому числі й БУВР Росі.

Існує 2 основних важелі управління водними ресурсами за басейновим принципом. Це Міжвідомча комісія та Басейнова Рада.

З метою координації питань, пов’язаних з раціональним і комплексним використанням водних ресурсів у басейні р.Рось, забезпечення потреб населення і галузей економіки у воді з урахуванням екологічних вимог і потреб учасників водогосподарського комплексу створена Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р.Рось. Міжвідомча комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Басейновому управлінні водних ресурсів річки Рось.

Режими роботи БУВР Росі розробляються з урахуванням пропозицій зацікавлених водокористувачів, поточної гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки, прогнозу водності річок та з обов’язковим здійсненням санітарно-екологічних попусків та підтриманням санітарних витрат.

Режими роботи водних об’єктів в басейні р.Рось розробляються на відповідний гідрологічний період року: (весняно-літній, осінньо-зимовий). У разі потреби, залежно від конкретної гідрометеорологічної та водогосподарської ситуації, режими коригуються.

Проекти режимів роботи розроблених БУВР Росі розглядаються та узгоджуються на засіданні Міжвідомчої комісії, після чого надаються Держводагентству України на затвердження. Режими роботи, затверджені Держводагентством, є обов’язковими до виконання водокористувачами, підприємствами, установами та організаціями, які експлуатують гідротехнічні споруди.

БУВР Росі забезпечує дотримання режимів роботи водосховищ та каскадів ставків в басейні р.Рось шляхом проведення відповідних спостережень, систематичного відслідковування та аналізу рівнів та витрат води на річках, обміну інформацією з водогосподарськими організаціями (згідно Порядку взаємодії), співпраці з орендарями та користувачами водних об’єктів, органами місцевого самоврядування.

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні р.Рось, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погіршенням якості води на водозаборах питного водопостачання, БУВР Росі в маловодний період здійснює санітарно-екологічні попуски з водних об’єктів басейну. Так, наприклад, можна відмітити злагоджену роботу по дотриманню санітарних витрат водогосподарськими організаціями басейну Росі у 2014 році, коли в спекотний період Житомирське облводресурсів забезпечило необхідні санітарно-екологічні попуски з водних об’єктів басейну р.Роставиця та Кам’янка.

Завдяки спільним діям БУВР Росі та Житомирського облводресурсів по проведенню екологічних попусків та підтриманню санітарних витрат води, а також постійному контролю гідрологічної ситуації, відбулось поступове збільшення водності та покращення водогосподарської обстановки в басейні Росі. Вдалось запобігти виникненню аварійних ситуацій, пов’язаних з погіршенням якості води на водозаборах питного водопостачання.

На виконання рішення Протоколу засідання Міжвідомчої Координаційної Ради з питань розвитку водних ресурсів від 19 червня 2009 року з питань поліпшення екологічного стану басейну р.Рось 5 лютого 2010 року, з метою участі всіх зацікавлених сторін у розробці та обговоренні Плану управління річковим басейном, забезпечення узгодження інтересів та координації дій суб’єктів управління та користування водними ресурсами басейну р.Рось, створена Басейнова Рада річки Рось.

Робота Басейнової Ради сприяє впровадженню принципів комплексного управління водними ресурсами на території басейну із залученням водокористувачів, громадських екологічних організацій і наукових установ до розв’язання конфліктних ситуацій та планування заходів.

Басейнова Рада є дорадчим органом БУВР Росі, до складу якої входять представники Держводагентства України, державних органів влади, місцевого самоврядування, водогосподарських організацій, Мінприроди, наукових установ, комунальних підприємств, підприємців, громадських організацій. БУВР Росі здійснює функції виконавчого органу Басейнової ради р.Рось, забезпечує і організовує роботу Басейнової ради р.Рось та контролює виконання її рішень.

 

 

 

ІІ. Технічні характеристики басейну річки Рось

Басейн річки Рось розташований на території 22 адміністративних районів 4-х областей України (Вінницької, Київської, Житомирської і Черкаської). Площа водозбору складає 12616 км2, тобто Рось відноситься до середніх річок. Річка Рось є правою та однією з найбільших приток Дніпра. В басейні р.Рось розташовано 66 водосховищ загальною площею 8571 га, зарегульованим об’ємом води 150,58 млн.м3 та 2322 ставки загальною площею 13355 га, зарегульованим об’ємом води 201,75 млн.м3. На р.Рось розташовані 10 руслових водосховищ загальною площею 2776 га, зарегульованим об’ємом води 49,8 млн.м3 та 56 водосховищ на її притоках загальною площею 5837 га, зарегульованим об’ємом води 90,6 млн.м3. В басейні Росі знаходиться 4 водозабори господарсько-питного водопостачання: Білоцерківський, Богуславський, Миронівський та Корсунь-Шеченківський. Тобто питну воду з р.Рось споживає 500 тис. людей. Також, крім питних водозаборів, в басейні налічується 10 водозаборів цукрових заводів та 11 - промислових підприємств, які забирають 103 млн.м3 води, в той час як середньорічний об’єм стоку становить близько 603 млн.м3.

ІІІ. Передумови створення БУВР Росі

В зв’язку з великим антропогенним навантаженням та тривалою відсутністю великих повеней з 2007 року якість води на водозаборах питного водопостачання різко погіршилась. Це призвело до того, що на водозаборі м.Корсунь-Шевченківський вода стала не придатною для споживання, тому єдиним шляхом до вирішення проблеми на той час була привізна вода.

Так, як іншого джерела водопостачання в містах Біла Церква, Богуслав, Миронівка та Корсунь-Шевченківський, крім р.Рось не існує, на виконання доручення Кабінету Міністрів України в 2007 році Держводгоспом був розроблений і затверджений «План першочергових заходів по покращенню екологічного стану у басейні р.Рось». Оскільки дані заходи охоплювали весь басейн Росі, Держводгоспом України було прийнято рішення про створення БУВР Росі. З того часу на виконання плану заходів було проведено наступну роботу.

ІV. Виконання «Плану першочергових заходів по покращенню екологічного стану у басейні р.Рось»

Згідно рішення Держводгоспу України, для незалежної оцінки екологічного стану р.Рось та технічного стану водних об’єктів, розташованих на ній, а також  для розробки Плану управління річковим басейном (ПУРБ)  БУВР Росі в 2009 році проведена експедиція по р.Рось. До участі в експедиції були залучені викладачі та студенти Білоцерківського Національного аграрного університету, громадські організації (зокрема Корсунь-Шевченківська районна громадська екологічна організація), органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадяни.

БУВР Росі проведено інвентаризацію водних об’єктів, розташованих в басейні р.Рось. На сьогоднішній день в басейні р.Рось знаходиться 2388 водних об’єктів, площею водного дзеркала 21968 га, об’ємом води – 352 млн.м3. Комісією були підготовлені матеріали з оцінкою ступеня зарегульованості річкового стоку штучними водоймами.

Здійснений детальний аналіз екологічного стану водних ресурсів та водозабезпечення у басейні р.Рось. На даний час ще мають місце скиди недостатньо очищених стічних вод в басейн р.Рось. Так, у 2014 році фактичний скид стічних вод в поверхневі води склав 72,8 млн.м3, з них забруднених 0,52 млн.м3, нормативно чистих без очистки 49,63 млн.м3, нормативно очищених 22,5 млн.м3.  

БУВР Росі та Держводагентство України направляли відповідні звернення щодо перегляду нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти басейну р.Рось в Мінприроди, але до цього часу питання не вирішене.

 Для покращення обстановки в басейні річки Рось БУВРом Росі розроблений водогосподарський баланс р.Рось з визначенням необхідних санітарних витрат, які доведені до користувачів водних об’єктів.

Для контролю за стоком на водних об’єктах визначені пріоритетні точки та створено 40 гідрологічних постів, на яких ведеться спостереження, особливо в багатоводні та маловодні періоди.

Розроблені комплексні плани розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Київської та Черкаської областей.

Так, як скид води з нижніх шарів Корсунь-Шевченківського водосховища конструктивно не передбачений, що призводить до накопичення наносів та інших забруднюючих речовин, ЗЕА «Новосвіт», за погодженням з БУВР Росі, була розроблена проектно-кошторисна документація і виконані роботи по виготовленню та встановленню спеціального пристосування для забезпечення постійних витрат води з нижніх шарів водосховища. Таке рішення дозволяє здійснювати постійний забір забрудненої води з нижніх шарів, що в свою чергу покращує якість води в Корсунь-Шевченківському водосховищі. 

На виконання даних заходів, для того, щоб на водозабір питного водопостачання м.Корсунь-Шевченківський потрапляла більш якісна вода, на замовлення ЧФ ЗЕА «Новосвіт» розроблений проект по виготовленню та встановленню спеціального пристосування для здійснення санітарного скиду води із верхнього шару Стеблівського водосховища, витратою 2,5 м3/с, що відповідає санітарним нормам.

Управління проводить водогосподарський моніторинг в басейні річки Рось. Спеціалістами БУВР Росі відбираються проби води в контрольних створах на радіологічні та гідрохімічні показники. Постійно аналізуються дані лабораторій водоканалів. Відповідно цих даних можна засвідчити, що якість води в басейні р.Рось має стабільну тенденцію до покращення за рахунок виконання комплексних заходів.

Водним кодексом України передбачено, що порядок експлуатації водосховищ визначається правилами. Основним документом, на основі якого здійснюється управління режимом кожного ставка чи водосховища є Правила експлуатації використання їх водних ресурсів. Статтею 78 Водного кодексу України передбачено, що всі хто експлуатує гідротехнічні споруди на водних об’єктах, повинні мати правила експлуатації. Правила експлуатації водосховищ є керівним документом, обов’язковим для виконання всіма організаціями, підприємствами і іншими користувачами, які експлуатують гідротехнічні споруди.

На виконання цього на замовлення ЧФ ЗЕА «Новосвіт» Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем були розроблені правила експлуатації Стеблівського і Корсунь-Шевченківського водосховищ, розташованих на р.Рось.

Правила експлуатації двічі розглядались на засіданнях Басейнової Ради р.Рось, вносились відповідні зауваження та пропозиції. Доповнені співробітниками УНДІВЕП правила експлуатації були доопрацьовані фахівцями БУВР Росі.

Проведені роботи по капітальному ремонту греблі та реконструкції донного водовипуску Косівського водосховища.

Вище згадані заходи виконуються й до цього часу.

V. Робота БУВР Росі по покращенню кількісних і якісних характеристик водних ресурсів басейну річки Рось

Основні зусилля управління направлені на забезпечення потреб населення та галузей народного господарства в басейні р.Рось у водних ресурсах в необхідній кількості та належної якості. Тому, БУВР Росі застосовує комплексний підхід для досягнення покращення кількісного та якісного стану водних ресурсів в басейні Росі.

1. Одним із таких важливих заходів є промивка руслових водосховищ

Для проведення промивки руслових водосховищ ми детально аналізуємо водогосподарську та гідрологічну ситуацію в басейні р.Рось, виконуємо розрахунки поповнення втрат води у водосховищах в результаті промивки. Після чого розробляємо регламент промивки руслових водосховищ, який узгоджується з водоканалами, органами місцевої влади, територіальними органами Мінприроди, ДСНС та узгоджується на засіданні Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами в басейні р.Рось. Робота Міжвідомчої комісії висвітлюється у пресі Київщини та Черкащини.

Згідно регламенту промивки здійснюється залповий скид води з витратами 130 м3/с. Фактично ми створюємо штучну повінь на Росі з витратами 70% забезпеченості. Для проведення промивки залучаються представники територіальних органів ДСНС, РДА, водогосподарських організацій, Мінприроди, органів правопорядку та управління ЖКГ, підприємств рибного господарства та енергетики. Без їх серйозного підходу та своєчасного реагування дуже важко було б здійснювати промивку руслових водосховищ. Про здійснення залпових скидів повідомляються органи влади, відділи надзвичайних ситуацій, рятувальні станції, керівники підприємств, установ та організацій.

З 2009 року БУВРом Росі проведено 10 промивок руслових водосховищ на р.Рось: Білоцерківського верхнього, Стеблівського та Корсунь-Шевченківського.

Результати аналізів якості води до і після промивок, що проводяться лабораторіями КП БМР «Білоцерківводоканал» та Черкаського РУВР, свідчать про ефективність їх проведення. Так, на водозаборах питного водопостачання міст Біла Церква, Богуслав та Корсунь-Шевченківський спостерігається зниження вмісту хлоридів у 1,3-1,7 разів, ХСК в 1,2-1,4 рази, сульфатів у 1,5 рази, азоту амонійного в 1,3-2 рази, нітратів та фосфатів у 1,3 рази.

Регулярне проведення промивок дає позитивні результати – спостерігається покращення якості води. На водозаборах питного водопостачання останнім часом не виникало аварійних ситуацій, пов’язаних із недостатньою якістю питної води.

2. Другим фактором є підтримання санітарних витрат води на водних об’єктах басейну р.Рось

В літній період в зв’язку зі значним випаровуванням та відсутністю опадів природний стік в басейні р.Рось падає до 1 м3/с. При цьому витрати стічних вод нижче м.Біла Церква становлять 0,8 м3/с. Відповідно на нижче розташовані водозабори вода потрапляє дуже забруднена. Гранично допустима концентрація ХСК для річкової води становить 15 мг/дм3, а затверджена для стічних вод водоканалів 70 мг/дм3.

Рішенням Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів при Держводагентстві було доручено Мінприроди провести перерахунок нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин для водоканалів, але до цього часу перерахунок не виконано і проблема залишається не вирішеною. Тому БУВР Росі вимушене для підтримання якості води на водозаборах здійснювати роботу по забезпеченню розрахункових санітарних витрат в басейні р.Рось.

Так, як забезпечити санітарні витрати тільки за рахунок десяти руслових водосховищ на р.Рось неможливо, Міжвідомчою комісією по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами в басейні р.Рось було прийнято рішення щодо використання води всіх водних об’єктів басейну.

Підтримання санітарних витрат разом з періодичними промивками дає свій результат. Відбувається аерація придонної води, прискорюються окислювальні процеси, внаслідок чого якість води значно покращується, що призводить до збереження існуючої іхтіофауни, зменшення кількості синьо-зелених водоростей та зменшення інтенсивності заростання русел річок водною рослинністю.

3. Відродження джерел

Крім атмосферних опадів важливим джерелом живлення малих річок, яких в басейні Росі налічується 1136, загальною довжиною близько 5 тис.км, є джерела, які в спекотний час наповнюють життєвою вологою малі річки та дають їм друге життя. Тому одним із основних напрямків роботи БУВР Росі є піклування про постійне збільшення кількості джерел в басейні р.Рось. Ми звертаємось до органів місцевого самоврядування з листами щодо необхідності відродження джерел, які живлять річки. Щорічно в різних регіонах басейну р.Рось проводиться громадська акція «До чистих джерел». Акція спрямована на розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм, залучення широких верств населення до природоохоронної роботи та розвитку громадських екологічних ініціатив. До підготовки та проведення природоохоронних акцій залучаються організації та установи, які здійснюють природоохоронну діяльність, органи лісового господарства та екології, громадські організації, підприємці та фізичні особи. Під час проведення акції в 2011 році був відзнятий фільм, який неодноразово транслювався по місцевому телебаченню. БУВРом Росі за участю районних адміністрацій, сільських, міських рад, місцевих шкіл проводить роботу по розкриттю джерел, їх облаштуванню та паспортизації.

В басейні річки Рось виявлено 415 джерел, з них облаштовано 293, паспортизовано 119, але на жаль цього дуже мало. В басейні р.Рось налічується 1136 малих річок і для кожної з них потрібне не одне, а хоча б декілька джерел. Тому необхідна співучасть органів місцевого самоврядування, екологів, громадських організацій та інших небайдужих людей у відродженні джерел малих річок.

4. Відведення прибережних захисних смуг

Щоб припинити негативні процеси на річках та водоймах, захистити їх від замулення, виснаження потрібно, насамперед, створити вздовж їх берегів прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги є природним надійним захистом річок. Тому БУВР Росі неодноразово зверталося і звертається до органів місцевого самоврядування щодо відведення прибережних захисних смуг, а також до правоохоронних органів щодо порушення законодавства при їх використанні.

Довжина прибережних захисних смуг у зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Рось вздовж річок і навколо водойм  згідно чинного законодавства повинна складати близько 10346 кілометрів, а їх орієнтовна площа 25506 гектарів.

Проектами землеустрою в басейні р.Рось відведено 1174 кілометрів прибережних захисних смуг на площі 2255 га (Вінницька область – 321 км на площі 708 га, Київська область – 630 км на площі 1344 га, Житомирська область – 223 км на площі 203 га). Проте вони не в повному обсязі винесені на місцевість, не закріплені відповідними знаками, не дотримується на їх землях режим обмеженої господарської діяльності. В останні роки, в зв’язку зі змінами в чинному законодавстві щодо відведення ПЗС, дана робота практично не проводиться.

5. П’ятим фактором, що призводить до покращення якості води є робота з підприємствами-забруднювачами, що скидають недостатньо очищені стічні води

Неодноразово на засіданнях Басейнової Ради р.Рось заслуховувалися звіти керівників КП «Богуславтепловодопостачання», КП «Кагарликводоканал», ПАТ «Богуславська суконна фабрика» по питаннях щодо покращення якості стічних вод. Результатом є те, що працюючи в тяжких економічних умовах, ПАТ «Богуславська суконна фабрика» віднайшла кошти на проведення відновлювальних робіт. Власники фабрики профінансували орієнтовно 500 тис. грн. на реконструкцію споруд попередньої очистки. На сьогоднішній день вода в річку Рось з очисних споруд м.Богуслав скидається без барвників.

За кошти місцевого бюджету проведені роботи по поточному ремонту та заміні обладнання на каналізаційних очисних спорудах смт.Володарка, Рокитне, міст Тетіїв, Сквира, Біла Церква, Кагарлик, Тараща, Миронівка, Корсунь-Шевченківський. Введені в експлуатацію очисні споруди м.Погребище.

Знаходиться в стадії виготовлення проектно-кошторисна документація на проведення повної реконструкції очисних споруд КП БМР «Богуславський водоканал». У 2010 році була виготовлена лише частина проектно-кошторисної документації «Зведений кошторис на капітальний ремонт насосної станції в м.Богуслав» для заміни насосного обладнання на каналізаційній насосній станції на суму 170 тис.грн. З того часу ситуація не змінилася. Недостатньо очищені стоки з очисних споруд м.Богуслав по трубі довжиною 8,6 км потрапляють в Стеблівське водосховище, минуючи водозабір м.Миронівка. Дане питання є дуже гострим, оскільки нижче за течією розташовується Корсунь-Шевченківський питний водозабір. Тому, БУВР Росі неодноразово піднімало питання повної реконструкції очисних споруд КП БМР «Богуславський водоканал». Але дане питання до цього часу повністю не вирішене.

6. Впровадження методів покращення якості води за рахунок вселення в водні об’єкти рослиноїдних риб

В руслових водосховищах басейну р.Рось в літній період спостерігається такий негативний фактор як «цвітіння» води. Боротися з ним хімічними методами дуже дорого, тому єдиним способом є вселення у водні об’єкти рослиноїдних риб.

Для цього планується створити СТРГ (спеціальні товарні рибні господарства), які будуть проводити зариблення руслових водосховищ басейну р.Рось білим товстолобиком та білим амуром. Це дозволить проводити біологічну меліорацію в періоди масового «цвітіння» води, що покращить її якість та зменшить в подальшому витрати на первинну очистку води для питних цілей. Розроблені науково-біологічні обгрунтування риборозведення на Косівське та Білоцерківське верхнє водосховища та створені СТРГ, в яких перевага надається зарибленню рослиноїдними рибами-меліорантами. Відповідно, є спеціальні наукові розробки щодо покращення якості води та боротьби з вищою водною рослинністю. В 2015 році БУВР Росі планує провести детальний моніторинг щодо ефективності даної діяльності.

7. Виховна робота з підростаючим поколінням

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Рось проводиться постійна просвітницька та роз’яснювальна робота по вихованню бережливого ставлення до водних ресурсів та підвищення рівня екологічної свідомості підростаючого покоління.

Щорічно БУВР Росі організовує в загальноосвітніх школах тиждень водних ресурсів шляхом проведення семінарів, лекцій, показів науково-документальних фільмів.

До проведення природоохоронних акцій постійно залучаються студенти екологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету, учні загальноосвітніх шкіл та коледжів.

VІ. Робота науково-технічної ради

Для вирішення складних технічних питань, проектно-кошторисної документації, в БУВР Росі створена науково-технічна рада, до складу якої входять фахівці управління, представники громадськості, органів місцевого самоврядування, землевпорядних, наукових та спеціалізованих проектних організацій. З 2009 року було проведено 161 засідання, на яких було розглянуто 1025 питань.

VІІ. Висвітлення діяльності БУВР Росі

В засобах масової інформації публікуються статті спеціалістів БУВР Росі, зокрема до Дня води, Дня довкілля, про роботу Міжвідомчої комісії, Басейнової Ради р.Рось, щодо роз’яснення законодавства України. Надаються інтерв’ю місцевим телеканалам, а також знімаються фільми про діяльність БУВР Росі, підготовку до пропуску повені та екологічний стан річки Рось.

БУВР Росі постійно ведеться робота з органами місцевого самоврядування з питань забезпечення дотримання вимог водного законодавства, здійснення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів, з покращення якісного стану водних ресурсів, забезпечення захисту від шкідливої дії вод під час проходження повені та дощових паводків, проведення семінарів, громадських акцій «До чистих джерел», «День довкілля», «Чистий берег», «Двомісячник благоустрою», «Посади дерево».

Інформація про проведені управлінням заходи, проблемні питання в басейні р.Рось та шляхи їх вирішення систематично висвітлюється в місцевій пресі, на зустрічах та на офіційному веб-сайті управління. БУВР Росі постійно проводить зустрічі в регіонах з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та орендарями водних об’єктів, зокрема з актуальних на даний час питань щодо користування водними об’єктами. За участю керівництва управління відбуваються спільні зустрічі в регіонах з користувачами водних об’єктів, органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, громадськими організаціями. Також, для зменшення соціальної напруги при користуванні водними об’єктами, розроблені типові порядки загального водокористування на водних об’єктах.

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист