тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Підсумки діяльності БУВР Росі за 2017 рік

Підсумки діяльності БУВР Росі за 2017 рік 

Робота БУВР Росі впродовж 2017 року здійснювалась по таких напрямках:

управління водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів, природоохоронна, наукова, просвітницька діяльність.

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

·        Водозабезпечення

В басейні річки Рось у 2017 році було забрано близько 59,34 млн.м3 води, в тому числі з поверхневих водних джерел 47,06 млн.м3, з підземних горизонтів 12,28 млн.м3.           З них по областях: Вінницька - 2,66 млн.м3, Житомирська - 17,52 млн.м3, Київська - 30,82 млн.м3, Черкаська - 8,35 млн.м3 води.

·        Використання води

У розрізі галузей народного господарства обсяги використаної води становлять 43,28 млн.м3: господарсько-побутові потреби - 11,46 млн.м3, сільськогосподарські - 0,043 млн.м3, виробничі - 28,31 млн.м3, інші - 3,47 млн.м3.

·        Басейнова Рада

Відбулось одне засідання Басейнової Ради р. Рось, за участі представників чотирьох областей басейну річки Рось.

·        Міжвідомча комісія

Проведено 2 засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні р.Рось та 1 засідання робочої групи. Комісією були узгоджені та затверджені Держводагентством режими роботи водосховищ та водогосподарських систем на весняно-літній період 2017 року, осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

За рекомендаціями Міжвідомчої комісії, проведено весняну та осінню промивки Верхнього білоцерківського, Білоцерківського нижнього, Стеблівського і Корсунь-Шевченківського водосховищ на річці Рось.

·        Режими роботи водних об’єктів та екологічні попуски

Одним з першочергових завдань БУВР Росі є забезпечення дотримання встановлених режимів роботи. З метою покращення якості води на водозаборах питного водопостачання та забезпечення необхідних екологічних витрат води на річках басейну р. Рось, було розроблено 540 режимів роботи.

БУВР Росі забезпечує дотримання режимів роботи, шляхом проведення спостережень, систематичного відслідковування та аналізу рівнів та витрат води на річках, проведення роз’яснень діючого законодавства користувачам гідротехнічних споруд щодо пріоритетів використання водних ресурсів.

Питання щодо дотримання режимів роботи також розглядалося на засіданнях Міжвідомчої комісії, районних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, засіданнях обласних державних адміністрацій.

До порушників режимів роботи вживалися заходи відповідно діючого законодавства України: звернення до державних екологічних інспекцій, підрозділів національної поліції України та до відповідних орендодавців.

За звітний період фахівцями управління проведено спостереження за станом 179 водних об’єктів, гідротехнічних споруд та водогосподарських систем.

Також було здійснено передповеневі спостереження за станом 232 водних об’єктів та 348 гідроспоруд в басейні річки Рось.

Аварійних ситуацій на водних об’єктів та гідроспорудах не виникало.

З метою недопущення погіршення якості води на водозаборах питного водопостачання, в маловодний період (червень-серпень) течія в річці Рось підтримувалась штучно, за рахунок проведення екологічних попусків з водних об’єктів басейну - з Косівського, Щербаківського, Володарського, Дибинецького, Стеблівського, Голубятинського, Ружинського водосховищ та інших водних об’єктів. Об’єм екологічних попусків склав близько 38 млн.м3 води.

Це дало змогу збільшити водообмін на водосховищах питного водопостачання, забезпечити необхідне розбавлення стічних вод та підтримувати якість води в районі водозаборів на належному рівні.

Проведені заходи по дотриманню режимів роботи дозволили в повній мірі забезпечити водою 4 водозабори господарсько-питного водопостачання, близько 500 тис. жителів басейну та 287 підприємств.

·        Моніторинг якості води

Відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах» здійснювався постійний моніторинг якості води в басейні р.Рось.

У 2017 році у визначених Програмою шести контрольних створах, БУВР Росі було відібрано 55 проб води.

Згідно результатів лабораторних досліджень проб, більшість показників якості води річки Рось відповідали нормативним значенням. Перевищення зафіксовано по БСК5, а також по вмісту фосфатів і азоту амонійного, що спостерігалось у меженний період.

Якість води погіршується вниз по течії ріки. Найкраща вона на водозаборі міста Біла Церква, а найгірша - у Корсунь-Шевченківському.

Єдина можливість покращити ситуацію - розбавляти концентрації забруднюючих речовин, які скидаються із стічними водами у річку.

Тому, надзвичайно важливим є підтримання необхідних екологічних витрат води в районах питних водозаборів.

Оскільки водність річки в останні роки знижується, вкрай важливим є проведення заходів по збільшенню об’єму водосховищ для покращення водозабезпечення господарсько-питних водозаборів, промислових підприємств, населення басейну та поліпшення гідрологічного стану річки Рось.

Відповідно, з цією метою БУВР Росі розроблено Державний інвестиційний проект, в який включено заходи з відновлення акумулюючого об’єму 13-ти водосховищ та реконструкції гідротехнічних споруд на 4-х водосховищах.   

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ

Крім того, робота управління у звітному періоді спрямовувалась на виконання завдань, визначених наказом Держводагентства України від 10.01.2017 року № 2 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році».

Для підтримання в належному технічному стані державних водогосподарських об’єктів у 2017 році працівниками БУВР Росі виконані ремонтні роботи в обсязі 141,59 тис. грн., з них за рахунок коштів спеціального фонду 59,08 тис. грн. (41%), що на 62 % більше, ніж у 2016 році.

Проведено поточний ремонт 12 гідротехнічних споруд, обкошено 75 гектарів меліоративних каналів, виконані земляні роботи в обсязі 1,5 тис.м3.

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК

·        Рентна плата за спецводокористування

У 2017 році від рентної плати за спеціальне використання води з водних об’єктів басейну р.Рось до державного та місцевого бюджетів надійшло близько 3,801 млн.грн. У Вінницькій області - 45,2 тис.грн., в Житомирській – 142,5 тис.грн., у Київській – 3,104 млн.грн., у Черкаській – 508,5 тис.грн.

·        Надходження коштів від оренди водних об’єктів

За оренду водних об’єктів до обласних бюджетів надійшло 607,82 тис.грн.                    У Київській області – 435,09 тис.грн, у Житомирській – 81,41 тис.грн., у Вінницькій – 91,32 тис.грн. У Черкаській області надходження коштів від оренди відсутнє.

·        Виробництво електроенергії

За рахунок проведених в маловодний літній період екологічних попусків, дев’ятьма гідроелектростанціями, що розташовані в басейні річки Рось, додатково вироблено 3,137 млн. кВт електроенергії.

ФІНАНСОВИЙ БЛОК

·      Надходження і використання коштів загального фонду

Кошторисом на 2017 рік було передбачено 4381,2 тис. грн. Видатки проведено на суму 4378,5 тис. грн.

Відізвано вкінці року (повернуто до державного бюджету) 2,6 тис. грн. по коду 2273 «Оплата водопостачання та водовідведення» по причині економії використання води.

·      Надходження і використання коштів спеціального фонду

Кошторисом було затверджено 986,2 тис. грн. Фактично на рахунок спеціального фонду надійшло 1,012 млн. грн. що складає 103 % від затвердженої суми. З цих коштів 180 тис. грн. (18 %) було направлено на утримання державних основних фондів.                  

Спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості доходів по спецфонду. Виробіток на одного працюючого склав 14,880 тис. грн., тоді як у 2016 році  - 14,220 тис. грн.

·      Сплата податків

У 2017 році сплачено 1,274 млн. грн. податків, з них 137,3 тис. грн. - до державного бюджету. Це на 374,6 тис. грн. більше, ніж сплачено в 2016 році.  

·      Оплата праці

Середня заробітна плата у 2017 році на одного працівника по загальному фонду склала 4017 грн, що на 68 % більше, ніж у 2016 році (2722 грн.).

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Щороку фахівці управління проводять роботу з підвищення екологічної свідомості і обізнаності населення та підростаючого покоління, проводячи у загальноосвітніх школах лекції щодо актуальності та важливості ощадливого використання, збереження та відтворення водних ресурсів. В 2017 році у 8 шкільних закладах презентовано доповіді на тему «Стічні води». Також, до відзначення Всесвітнього дня води були підготовлені та надруковані статті в місцевих засобах масової інформації.

Крім того, БУВР Росі активно висвітлює цікаву та актуальну інформацію на власному офіційному веб-сайті та у соціальній мережі Facebook. Всього у 2017 році було висвітлено 232 інформаційних матеріали, що на 9 % більше, ніж у попередньому році.

БУВР Росі постійно проводить просвітницьку й роз’яснювальну роботу з органами місцевого самоврядування та громадськістю з питань дотримання вимог водного законодавства, раціонального використання та покращення якісного стану водних ресурсів, захисту від шкідливої дії вод під час проходження повені та дощових паводків.

Прийнято участь у 63-х нарадах ОДА, РДА, міських, районних рад, засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС.

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Окрема увага приділяється природоохоронним заходам в басейні річки Рось.

Значні об’єми робіт по впорядкуванню водоохоронних зон та прибережних захисних смуг виконуються при проведенні природоохоронних акцій. До участі в заходах залучається учнівська та студентська молодь, підприємства, установи та організації, волонтери, громадськість.

У проведенні природоохоронних акцій в басейні річки Рось в 2017 році взяло участь більше 6,5 тис. чол. Прибрано 413 га прибережних захисних смуг, ліквідовано більше 200 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено близько 2,5 тис. дерев та кущів.

Також в рамках співпраці з громадськими екологічними організаціями здійснюється спільне обстеження стану прибережних захисних смуг з приводу виявлення забруднення, засмічення, розорювання, місць скидання у водні об’єкти стоків через зливові колектори та щодо інших фактів порушення вимог чинного законодавства.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017 році представники БУВР Росі взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвяченій Всесвітньому дню води та у семінарі «Інтеграція освіти, досліджень та інновацій у співпраці з підприємствами».

В науковому фаховому виданні «Меліорація і водне господарство» у 2017 році опубліковані результати робіт БУВР Росі щодо промивки водосховищ на р. Рось як засобу поліпшення якості води.

Стаття містить відомості про гідрохімічні характеристики річки Рось та фактори, які на них впливають, а також підтвердження доцільності здійснення промивок руслових водосховищ на Росі, що здійснюються з метою покращення якості води.

На основі даних моніторингових спостережень БУВРом Росі проаналізовано позитивний вплив рослиноїдних риб на якість води у Верхньому білоцерківському водосховищі на річці Рось.

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАПИТАМИ

У звітному році до БУВР Росі надійшло 1155 листів від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, орендарів водних об’єктів, приватних підприємців, громадян та громадських організацій.

У 2017 році до БУВР Росі надійшло 278 звернень громадян та 58 запитів на отримання публічної інформації, що відповідно на 60 та 15 % більше, ніж у 2016 році.

Протягом 2017 року підготовлено 14 проектів висновків щодо отримання дозволів на спецводокористування, з них 9 позитивних та 5 негативних. Також впродовж року до Держводагентства України направлено 63 пропозиції до проектів дозволів на спеціальне водокористування: 37 позитивних, 26 негативних.

Зросла кількість зустрічей з контрагентами щодо виконання умов договорів з 10 за 2016 рік до 25 за 2017 рік, збільшилась кількість наданих роз’яснень законодавства щодо оренди водних об'єктів, отримання дозволу на спецводокористування, виконання режимів роботи водних об’єктів.

КАДРИ

Фактична чисельність персоналу в управлінні становить – 70 чол., з них ІТП - 33. Середній вік працівників управління – 42 роки. За якісним складом з вищою освітою працює 47 працівників. Згідно затвердженої програми начальних семінарів в управлінні постійно проводиться навчання спеціалістів. Також, у 2017 році 8 працівників управління навчались та підвищували кваліфікацію в ДІУЕВР. 

Студенти екологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету в нашому управлінні проходять практику та на основі зібраних матеріалів захищають свої дипломні проекти. У 2017 році практику пройшли 5 студентів БНАУ та 1 студентка з Житомирського національного агроекологічного університету. На даний час в БУВР Росі працює 2 молодих спеціаліста на посаді інженер-гідротехнік.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Для перевірки знань з охорони праці та оперативного контролю за станом охорони праці в БУВР Росі створені спеціальні комісії та систематично проводяться навчання з працівниками. Також розроблене положення про оперативно-громадський контроль за станом охорони праці, а також інструкції по техніці безпеки на всі види робіт по професіям. Розроблені заходи щодо підвищення безпечних умов праці. Нещасних випадків на виробництві та ДТП не зареєстровано.

ВИСНОВКИ

Для покращення водозабезпечення господарсько-питних водозаборів, промислових підприємств, населення басейну та поліпшення гідрологічного стану річки Рось, необхідно провести реалізацію державного інвестиційного проекту.

Загальна орієнтовна вартість проекту складає близько 528 млн.грн, проте, джерела його фінансування до кінця не передбачені.

Враховуючи досвід європейських країн, ми вважаємо за необхідне підготовку законодавчих актів щодо передбачення в ціні плати за воду, яка надається споживачам, відсотку на здійснення фінансування заходів з Планів управління річковими басейнами. 

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист