тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Очікуваний вплив дообладнання Стеблівського гідровузла на річку Рось мікроагрегатами сифонного типу

Переглянути початок статті

Вступ

Рось – одна з найвідоміших правобережних приток Дніпра. Важливою особливістю річки є її значне зарегулювання, розпочате ще кількасот років тому. Нині в басейні річки налічується 66 водосховищ, з яких 10 на самій Росі. На п’яти наявних гідровузлах діють ГЕС: Щербаківська, Дибинецька, Богуславська, Стеблівська та Корсунь-Шевченківська.

Окрім гідроенергетики, Рось широко використовується в інших сферах: водопостачанні, рибному господарстві, рекреації. Зокрема на річці функціонують чотири водозабори питного водопостачання: міст Біла Церква, Богуслав, Миронівка та Корсунь-Шевченківський.

Періодично, зокрема на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський, спостерігаються випадки незадовільної якості води. Насамперед це зумовлено надходженням у Рось забруднювальних речовин разом зі стічними водами. Окрім того, стан води залежить від гідрометеорологічних умов, зокрема, витрат і температури води. У цьому разі важливим є факт того, що в останні десятиліття внаслідок глобального потепління, а також господарської діяльності спостерігається зменшення водності Росі.

Експлуатація наявних гідровузлів показала, що проектні рішення, за якими збудовано наявні на Росі гідровузли, далеко не завжди відповідають сучасним екологічним вимогам і гідрометеорологічним умовам, що склалися.  У зв’язку з цим виникла потреба не лише в розробці нових правил експлуатації водосховищ, а внесення доповнень в конструкцію гідровузлів. Зокрема задля забезпечення цілодобових витрат води в нижньому б’єфі Корсунь-Шевченківського гідровузла його дообладнали двома мікроагрегатами сифонного типу. Подібне планується зробити стосовно розташованої вище за течією Стеблівської ГЕС.

Основним завданням цього дослідження є з’ясування впливу згаданих мікроГЕС на екологічний стан Росі: як уже діючої, так і запроектованої.   

Завданнями роботи є:

- з’ясування особливостей водного режиму Росі;

- встановлення гідрохімічних характеристик та їх змін у просторі та часі,

- оцінювання наслідків проектованої мікроГЕС на Стеблівському гідровузлі на екологічний стан Росі.

Результати цієї роботи спираються на дані моніторингу, що здійснюється на річці, а також матеріали польових досліджень, виконаних на Стеблівському і Корсунь-Шевченківському гідровузлах у 2015 р.

Висновки

1. Зміни клімату, які спостерігаються на Землі, не оминули водозбір Росі. Середньорічна температура в басейні річки підвищилася приблизно на 1,5 °С.

2. Підвищення температури повітря зумовило те, що останнім часом істотно зменшилася зволоженість водозбору Росі.

3. Наслідком зменшення зволоженості стало значне зменшення природної водності Росі.

4. Водність Росі також зменшилася внаслідок господарської діяльності, а саме додаткового випаровування з поверхні ставків і водосховищ, а також безповоротного водозабору. Щороку з поверхні ставків і водосховищ випаровується приблизно 33 млн м3 води, що відповідає середні витраті 1 м3/с. Більше половини додаткового випаровування припадає на три літні місяці. У липні–серпні середня витрата води, що втрачається, сягає 2 м3/с. У посушливий період це відповідає половині стоку річки.

5. Значний вік багатьох штучних водойм у басейні Росі зумовив їх значне замулення і заростання: як водною, так і повітряно-водною рослинністю.

6. У напрямку до гирла Росі простежується погіршення якості води. Зокрема концентрація сполук азоту зростає приблизно вдвічі, а фосфору – втричі.

7. Певну вплив на якість води зумовлюють місцеві особливості. Водозабір м. Корсунь-Шевченківський розташований не дуже вдало – у мілководній частині водосховища, яка влітку заростає водною рослинністю.

8. Дообладнання наявних гідровузлів мікроагрегатами наближає водний режим р. Рось до природних умов, адже при цьому забезпечується безперервний рух води в нижньому б’єфі. Окрім того, відбувається більш рівномірний рух води за шириною річки, порівняно з наявними умовами.   

9. Перемішування води, яке відбувається при проходженні Стеблівського і Корсунь-Шевченківського гідровузлів посилює процес окислення забруднювальних речовин.   

10. Дообладнання наявних гідровузлів мікроагрегатами ніяк не погіршить, а навпаки поліпшить екологічний стан Росі. Окрім того, таке дообладнання дасть змогу краще реагувати на природні коливання водності річки та зміни її екологічного стану. 

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист