тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Наукове обгрунтування проведення еколого-репродуктивних попусків з водних об’єктів басейну річки Рось

Переглянути початок статті

Вступ

Водні ресурси р. Рось, яка відноситься до типових середніх річок лісостепу України, відіграють вагому роль у задоволенні різноманітних водогосподарських потреб населених пунктів Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської областей. Визнаючи необхідність зарегулювання водного стоку р. Рось для збільшення доступних для використання водних ресурсів, слід звернути увагу на те, що безсистемне, інколи не узгоджене із загальним водогосподарським планом створення малих водосховищ і ставків на річках басейну Росі, яке до того ж часто виконувалося на недостатньо високому інженерному рівні, має несприятливі економічні та екологічні наслідки.

В останні роки, особливо в періоди літньо-осінньої межені, гідро екологічна ситуація в басейні р. Рось, а відповідно і якість її води, насамперед, в нижніх водосховищах зазнає відчутного погіршення. Це створює значні труднощі не тільки у забезпеченні населення якісною водою для господарсько-питних потреб, але й значно впливає на рибопродуктивність Росі та її приток. Для сприяння поліпшенню екологічної ситуації та підвищенню рибопродуктивності необхідно проводити екологічні попуски.

У відповідності з рекомендаціями, розробленими Інститутом гідробіології НАН України та Державним комітетом України по водному господарству попуски розподіляються на дві групи: санітарно-екологічні та еколого-репродукційні. Санітарно-екологічні попуски спрямовані на промивку та обводнення водойм і можуть співпадати з природною весняною повінню. Еколого-репродукційні попуски спрямовані на створення умов для розмноження риб, птахів та інших гідробіонтів і повинні співпадати з початком вегетації водяної рослинності та нерестом основних промислових

Отже, дослідження екологічного стану водних ресурсів і водогосподарського балансу ріки Рось, а також умов відтворення та строків нересту основних промислових видів риб є основними завданнями для розробки наукового обґрунтування по проведенню еколого-репродукційних попусків в басейні Росі.

Висновки та рекомендації

На річці Рось розташована значна кількість водозаборів питного водопостачання які забезпечують питною водою понад 500 тис. населення. Існує ряд екологічних проблем, таких як скидання недостатньо очищених стічних і зливових вод перед заборами питного водопостачання. Відповідно при літніх меженних витратах 2 м3/с виникає забрудненість води. Тому постає необхідність проведення постійних еколого-репродуктивних попусків з водних об’єктів басейну ріки Рось для збереження та відновлення екологічного стану ріки Рось.

Дослідження водогосподарського балансу басейну ріки Рось виявило, що фактичний забір води по всій території басейну становить щорічно близько 45,25 млн.м3, скид води - 22,29 млн. м3.

Гідрохімічний стан ріки Рось протягом досліджуваного періоду та якість її води знаходились в напруженому стані. На гідрологічних постах спостерігалося перевищення ГДК показників ХСК (іноді до 60 мг/дм3) і БСК. Прозорість води та зростання в ній вмісту завислих речовин досягало 33,0 мг/дм3. У всіх водосховищах Росі та руслі ріки спостерігається масове цвітіння води.

Використання розробленої лінійної схеми ріки Рось з визначеними санітарними витратами на гідропостах дозволить покращити гідролого- екологічну ситуацію на водосховищах ріки Рось.

При проведенні екологічних попусків необхідно враховувати строки та тривалість нересту основних цінних видів промислових риб басейну ріки Рось. Тривалість та строки нересту залежать від типу ікрометання (риби з порціонним нерестом мають більш тривалий нерестовий період, чим риби з одноразовим нерестом), від структури нерестового стада (при багатовіковій структурі стада нерест розтягнутий у часі), від наявності в популяції екологічних груп (різні екологічні групи можуть мати різний час нересту), від температури води (зниження температури води в період нересту припиняє цей процес і тим самим збільшує його тривалість).

09.12.2015

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист