тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Моніторинг якості води на питних водозаборах у 2018 році

За результатами досліджень гідрохімічний стан р. Рось у січні-грудні був стабільним, що проявлялося у незначних змінах вмісту кисню у воді, показників органічного забруднення, зокрема вмісту азоту амонійного, нітритного та нітратного, фосфору мінерального, показників ХСК та БСК5.

Різкі коливання середньої добової температури повітря, значна кількість опадів, що випадали в межах басейну впродовж січня-початку березня місяців, сприяли утриманню водності річки Рось в межах норми, або навіть вище неї. Від середини березня до середини квітня на річках басейну спостерігалося весняне водопілля. Доволі вологою була і перша половина травня, завдяки чому показники якості води (в більшості) виявилися кращими, ніж у квітні. Протягом червня місяця, незважаючи на випадіння дощових опадів, через високу температуру повітря та випаровування відбулося суттєве зменшення водності річки, що погіршило умови розбавлення стічних вод та призвело до зростання концентрацій хімічних компонентів. Рясні опади, що випадали в межах басейну впродовж липня сприяли стабілізації водності річки та певному поліпшенню якості води. Але поруч з тим, через відсутність прибережних захисних смуг та через активне використання мінеральних добрив та пестицидів, які внаслідок дощів потрапляють у річкові води, відбувалося надходження сполук азоту та фосфору у водойми, що призвело до активного розвитку синьо-зелених водоростей та задухи риби. Спекотна погода,що встановилася в межах басейну у серпні місяці, обумовила зниження рівнів та витрат води на річці Рось та її притоках, а також посилила прояви «цвітіння» води та задухи. Значна кількість опадів, що випала в межах басейну протягом першої декади вересня та зниження денної та середньодобової температури повітря сприяли поліпшенню якості води річки та її приток. Поліпшенню якості води в створах питних водозаборів сприяла також промивка основних руслових водосховищ на річці Рось, що здійснювалася 1-3 жовтня поточного року. Різке зниження температури повітря у листопаді місяці сприяло припиненню вегетації водної рослинності та її масовому відмиранню. Це обумовило зростання вмісту нітрит-іонів у воді річки за рахунок переходу азоту у розчинну форму. Зменшення вмісту нітратів у грудні обумовлено процесом подальшого окислення їх до нітратів.

Вміст БСК5 в створах питних водозаборів впродовж січня-березня практично не змінювався, залишаючись (переважно) нижче нормативного значення, але у квітні-травні спостерігалося перевищення нормативу в створах водозаборів Білої Церкви та Богуслава. Стрімке зростання вмісту відбулося у червні місяці, перевищення нормативу становило по окремих створах від 2,3 до 2,8 разів. У липні місяці відбулося суттєве зниження концентрацій до рівнів, нижчих від нормативних. Спекотна погода серпня та зниження водності річки при стабільних рівнях антропогенного навантаження обумовили зростання показників БСК5. У вересні-жовтні місяцях високим залишається значення даного показника в створі с. Бирюки, нижче місця скиду стічних вод м. Біла Церква та в створі питного водозабору м. Богуслав. Протягом листопада-грудня вміст даного показника зменшився за рахунок закінчення вегетаційного сезону вищої водної рослинності та досяг значень, характерних для холодного періоду року (рис.1).

Зміни вмісту фосфатів у води річки Рось наведено на рис. 2. У червні місяці відбулося різке зростання концентрацій вказаного елементу, що пов’язано з вказаними вище причинами. Просторовий розподіл вмісту концентрацій свідчить про значний вплив міста Біла Церква на вміст фосфору у воді. Максимальні концентрації відзначені нижче місця розташування скиду стічних вод Білої Церкви (с.Бирюки). Впродовж липня-серпня концентрації практично не змінилися за виключенням місця розташування водозабору міста Корсунь-Шевченківський, де відбулося їх зростання. У вересні місяці спостерігалася тенденція до зменшення концентрацій фосфатів. Після осінньої промивки водосховищ концентрації знизилися та вирівнялися по течії річки від Білоцерківського до Корсунь-Шевченківського водозабору. Аналогічна тенденція спостерігалася і у листопаді-грудні місяцях.

Випадків перевищення нормативів по вмісту азоту амонійного у воді річки Рось для створів, що розглянуто, в січні-лютому 2018 року не зафіксовано. У березні місяці зафіксована близька до верхньої межі нормативу концентрація цього елементу у воді річки в створі с.Бирюки, в 2 км нижче по течії від місця скиду стічних вод м. Біла Церква. Якщо на Білоцерківському та Богуславському водозаборах у лютому-квітні спостерігалася тенденція щодо стабілізації концентрацій амонійного азоту, то в створі Корсунь-Шевченківського водозабору у квітні місяці маємо тенденцію до зростання концентрацій (у порівнянні із березнем) майже в 3 рази. Поясненням цього є досить тривале весняне водопілля, що призвело до змиву органічних речовин з полів в межах Стеблівського та Корсунь-Шевченківського водосховищ. Після травневого зниження концентрацій у червні відбулося їх значне зростання, особливо високе значення зафіксоване у створі с. Бирюки, нижче місця скиду стічних вод Білої Церкви. Показник в 1,8 разів перевищив встановлений граничний норматив. У липні-серпні відбулося певне зниження даного показника, що обумовлено інтенсивним розвитком водної рослинності та поглинанням нею сполук азоту. Зниження температури води у вересні призвело до відмирання певної частини водоростей та зростання вмісту азоту амонійного у воді. У жовтні місяці внаслідок промивки водосховищ відбулося зниження концентрацій. Винятком є створ Корсунь-Шевченківського питного водозабору, де концентрації азоту амонійного перевищили норматив майже в 1,5 рази (рис.3). У листопаді місяці високі концентрації іонів амонію спостерігалися у створах с. Бирюки (нижче місця скиду стічних вод м. Біла Церква) та в створі питного водозабору м. Корсунь-Шевченківський. Впродовж грудня місяця вміст азоту амонійного у воді річки Рось залишався нижчим від гранично допустимі концентрації.

Стабільно високим для річок басейну впродовж року залишається вміст заліза загального у воді. Зростання концентрацій характерне для місць скидів стічних вод (с. Бирюки), а також для нижньої течії річки, де збільшується дренування підземних вод. Останні мають вищій вміст даного елементу (рис.4).

Значно нижче нормативів впродовж січня-грудня 2018 року для створів, що розглядаються, залишалися показники концентрацій інших елементів у воді. Їх вміст відповідає сезонним коливанням та свідчить про помірний ступінь евтрофікації річки Рось.

 

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист