тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження М.А.Гаркуші - першого Міністра меліорації і водного господарства України»

Начальник БУВР Росі Бабій Петро Олександрович взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження М.А.Гаркуші - першого Міністра меліорації і водного господарства України», яка проходила 11-12 вересня 2014 року в Бортницькому міжрайонному управлінні водного господарства ім.Гаркуші М.А. (м. Київ, Дарницький р-н, Бортничі, вул. Леніна, 34).

Учасники конференції мали змогу відвідати три секції: управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; меліорації земель та експлуатація водогосподарських об’єктів; попередження шкідливої дії вод, в рамках яких відбулось обговорення таких питань:

1. Стан і перспективи розвитку водних ресурсів України.

2. Актуальні напрямки наукових досліджень з меліорації земель та охорони ґрунтів у зв'язку зі зростаючим дефіцитом зволоження.

3. Розвиток систем зрошуваного землеробства на півдні України.

4. Нове водогосподарське районування території України: досвід використання у транскордонному аспекті.

5. Визначення гідрографічних характеристик річок з використанням методів дистанційного зондування землі.

6. Створення та впровадження геоінформаційної системи з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Миколаївської області.

7. Оцінка сучасного стану берегової смуги Дніпровських водосховищ.

8. Проблеми захисту від шкідливої дії вод уздовж українського узбережжя річки Дунай на ділянці від м.Рені до м.Вилкове.

9. Просторовий аналіз характеристики водокористування в басейні річки Дністер.

10. Динаміка хімічного складу поверхневих вод на осушених землях Українського Полісся на початку ХХІ століття.

11. Забруднення водних об’єктів Подільського району.

12. Відтворення зонального гідрохімічного типу поверхневих вод, як показник екологічної стабільності басейну річки Західний Буг.

13. Напрямки підвищення ефективності роботи споруд біологічної очистки стічних вод.

14. Захист водойм від забруднення поверхнево-зливовим стоком.

15. Теоретичні підходи до захисту від забруднення територій і водних об’єктів у зоні складування відходів на основі техногенних бар’єрів.

16. Визначення на стадії проектування класу наслідків, категорії складності та економічної ефективності гідротехнічних об’єктів захисту від шкідливої дії вод.

17. Розробка моделі водогосподарського балансу району річкового басейну Сіверського Дінця.

18. Ефективне затримання завислих речовин в тонкошарових відстійниках.

19. Моніторинг природного середовища в зоні можливого впливу кар’єра «Хотиславський».

20. Загальні основи майбутньої політики держави в галузі використання водних ресурсів.

21. Рентна складова в системі формування плати за водокористування.

22. Комплексний підхід до мінімізації збитків від повеней на річках Карпат.

23. Моніторинг дифузних джерел забруднення водних об’єктів у басейні річки Сіверський Донець у межах Харківської області.

24. Модернізація і відродження зрошувальних систем.

25. Краплинне  зрошення  сільськогосподарських  культур: історія, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні.

26. Сучасні технології – запорука успішного розвитку водогосподарського комплексу.

27. Підвищення експлуатаційної надійності споруд водогосподарської галузі.

28. Покращення умов експлуатації закритих зрошувальних мереж при застосуванні удосконалених стабілізаторів тиску.

29. Стан та перспективи відновлення зрошення за допомогою використання дощувальних машин із забором води з тимчасового зрошувача.

30. Принципи формування еколого-меліоративного режиму зрошуваних ґрунтів для розробки інноваційних ресурсо– і природозберігаючих технологій водокористування на півдні України.

31. Інформаційно-програмний комплекс планування зрошення ІС «Зрошення».

32. Ресурсозберігаючі технології меліорації зрошуваних ґрунтів, як чинник їх сталого й ефективного функціонування.

33. Особливості відновлення функціональної здатності зрошувальних систем.

34. Зони рисосіяння України  як зона поліфункціонального призначення.

35. Оптимізація природно-меліоративних режимів рисових зрошувальних систем.

36. Промивання поливної мережі системи краплинного зрошення.

37. Структурні меліорації як захід управління водним режимом осушуваних торфових ґрунтів.

38. Наукові засади ефективного використання осушуваних земель гумідної зони.

39. Використання активованих розчинів коагулянтів сульфату алюмінію в процесах підготовки питної води.

40. Ефективність функціонування придунайських рисових зрошуваних систем за визначеними періодами та рівнями ефективності.

41. Ефективність ремонтно-відновлювальних робіт на залізобетонних спорудах водогосподарсько-меліоративного комплексу.

42. Автоматизовані системи контролю режимів роботи агрегатів крупних насосних станцій.

43. Використання відцентрових сил для інтенсифікації очищення води з поверхневих джерел.

44. Порівняльна оцінка загальної ефективності традиційних й удосконаленої конструкцій дренажу та технологій водорегулювання осушуваних земель.

45. Сучасний стан та шляхи поліпшення еколого-меліоративного стану осушених торфових грунтів Західного Полісся України.

46. Моделювання урожайності озимої пшениці на зрошуваних землях в умовах змін клімату.

47. Принципи організації території осушувально-зволожувальних систем на рівні меліорованих полів за їх рельєфною диференціацією.

48. Вплив зрошення дренажно-скидними водами на урожайність рису в умовах Краснознам'янської зрошувальної системи.

49. Режимно-технологічні параметри зволоження в моделі водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель.

50. Забезпечення потреб населення питною водою високої якості. Розвиток бюветного господарства м. Києва.

51. Коефіцієнт екологічної стабільності як індикатор екологічного стану земель.

52. Удосконалення галузевої структури сільськогосподаського підприємства у зоні зрошення.

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист