тел./факс: (04563)5-26-41, (04563)5-84-21
Кризовий центр БУВР Росі: (096)375-25-39
Київська область, м.Біла Церква, вул.Глиняна 51 В
Розпорядок дня БУВР Росі:
 • Понеділок – П’ятниця
  з 08:00 до 17:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Розпорядок дня Кризового центру БУВР Росі:
 • Без вихідних
  з 08:00 до 20:00 год.
 • Обідня перерва
  з 12:00 до 13:00 год.


Ефективне очищення водойм від синьо-зелених водоростей

Питання причини виникнення та методів боротьби із розповсюдженим явищем, що має назву «цвітіння води», залишається надзвичайно актуальним для всіх водних об’єктів України впродовж останніх декількох років.

«Цвітіння води» супроводжується зміною забарвлення води, характерним неприємним запахом, порушенням гідрохімічного режиму, зниженням прозорості, дефіцитом розчинного у воді кисню і, як наслідок, загибеллю водних живих біоресурсів.

Причини «цвітіння води»:

 • Надходження у водні об’єкти недостатньо очищених стічних вод, що містять значну кількість фосфатів, та надходження з полів мінеральних добрив при випадінні зливових дощів
 • Висока зарегульованість річок, мала течія, або її відсутність
 • Підвищена температура води

 

Методи боротьби з масовим розвитком синьо-зелених водоростей

Ефективним методом боротьби з синьо-зеленими водоростями є біомеліорація водойм. Це система заходів, спрямованих на поліпшення якості водного середовища за допомогою гідробіонтів.

Цей метод вважається одним з найефективніших. Він полягає у зарибленні водних об’єктів рослиноїдними видами риб таких, як білий товстолобик(60 і більше відсотків раціону цих риб складають саме синьо-зелені водорості). Також для біомеліорації застосовують мікроскопічну водорость хлорела (Chlorella vulgaris), яка пригнічує розвиток синьо-зелених водоростей та сприяє стабілізації екосистеми.

Як показує практика, біомеліорація     сприяє    покращенню якості води та є одним з найдешевших дієвих методів очищення водойм від надмірної рослинності. Життя змушує орендарів водних об’єктів застосовувати біомеліорацію для збереження та росту рибної продукції..

Апробована ефективна технологія боротьби з масовим розвитком синьо-зелених водоростей на орендованих водних об’єктах.

Ставки або поверхневі води містять велику кількість органічних, проміжних сполук та мінеральних пожив, яка за оптимальних температур має властивість розкладатися та трансформуватися. При інтенсивному вирощуванні риби, її підгодівлі, органічні речовини корму спричиняють накопиченню великої кількості проміжних сполук розщеплення (як азотовмісних, так і безазотистих). Такі із них, як, наприклад, глікозиди, являються токсичними для живності, рослин. На розщеплення органічної речовини відкритих водоймищ затрачується багато кисню, що призводить до нестачі його для водної живності та,  як наслідку, пригнічення процесів очищення, самоочищення.

Окрім цього, високий вміст поживних речовин водоймищ сприяє накопиченню ціанобактерій або синьо-зелених мікроводоростей. У загальному розумінні, ціанобактерії являються азотфіксувальними та фотосинтетичними мікроорганізмами, але серед них  є певні види, які є патогенними та умовно-патогенними видами. Наприклад, вид  Microcystis aeruginosa є патогенним мікроорганізмом, продукує токсичну речовину – мікроцистин, яка призводить до інтоксикації водної живності. Навіть у невеликих кількостях він може призвести до пошкоджень печінки і, можливо, до раку. Вважається, що саме МС-LR є винуватцем багатьох масових отруєнь.  Інші види (Anabaena) спричиняють серйозні порушення метаболізму риби, що призводить до ряду захворювань, вимирання.

Поширюючись, синьо-зелені водорості, як і пригнічені процеси розщеплення органічних речовин у водоймищах, спричиняють накопичення токсичних речовин, поглинають кисень водоймищ, призводять до масового їх забруднення.

Інтенсивна (пришвидшена) очистка водоймищ (ставків) направлена на знезараження водоймищ від умовно-патогенної мікрофлори, у тому числі умовно-патогенних, патогенних ціанобактерій, пришвидшення процесів розщеплення органічних речовин (сторонніх або привнесених, суто водних залишків органічних речовин), продуктів життєдіяльності водної живності, рослинності (метаболітів), загальну деінтоксикацію та стабілізацію.

Інтенсивна (пришвидшена) очистка водоймищ (ставків) включає застування наступних препаратів: Біопрепарат «Вермибіогумат» дезінфекція, біопрепарат «Мікробіофіт» біодеструкція водоймищ, біопрепарат для очищення водойм на основі мікроводоростей.

Загальна схема інтенсивної очистки водоймищ:

1 етап (загальна дезінфенкіція, дезактивація): Біопрепарат «Вермибіогумат»- дезінфекція, призначений для знезараження відкритих водоймищ від синьо-зелених водоростей, умовно-патогенної мікрофлори, у тому числі бактерій групи кишкової палички, ентерококів, стафілококів тощо. Біопрепарат «Вермибіогумат» дезінфекція пришвидшує процеси розщеплення органічних речовин водоймищ, дезактивує токсичні сполуки.

Склад біопрепарату «Вермибіогумат» дезінфекція:

Органічні речовини, не менше – 50,0%, гумінові кислоти, не менше – 1,822 %, амінокислоти, не менше – 2,5 г/100 г, в тому числі:

нейтральні амінокислоти (гліцин, аланін, валін, лейцин, ізолейцин), не менше – 0,690 г/100 г;

оксіамінокислоти (містять спиртову групу) (серин, треонін), не менше – 0,240 г/100 г;

дикарбонові (кислі) амінокислоти (аспарагінова кислота, глютамінова кислота) не менше – 0,610 г/100 г;

ароматичні амінокислоти (тирозин, фенілаланін), не менше – 0,200 г/100 г;

гетероциклічні амінокислоти (гистидин, пролін), не менше – 0,300 г/100 г

Фізико-хімічні характеристики препарату: Водневий показник (рН) – 9,8; Масова частка макро-, мезоелементів, л: загального азоту (N) – 0,3%,  загального фосфору (P2O5) – 0,2%, загального калію (К2О) – 1,0%, магнію (MgО) – 0,1%, кальцію (СаО) – 0,4%, заліза (Fe) – 340,0 мг.  Масова частка мікроелементів, мг/л: міді (Сu) – 32,0, цинку (Zn) – 100,0, бору (B) – 23,5. Вміст важких металів: свинецю (Pb) – не більше 0,31 мг/л, кадмію (Cd) – не більше 0,009 мг/л. Вміст радіонуклідів: Цезій 137 – 0,855 Бк/л.

Загальний вміст фітогормонів у препараті «Вермибіогумат»:

Цитокініни – 583,36 нг/мл (0,5836 мг/л); гібереліни – 21,75 нг/мл (0,02175 мг/л); ауксини – 1,141 нг/мл (0,00141 мг/л) (3-х добова ферментація).

Біопрепарат «Вермибіогумат» дезінфекція вносять у ранковий час у кількості 10 л/га. Період витримки дезінфікуючих процесів за допомогою біопрепарату «Вермибіогумат» дезінфекція не менше 2 діб.

2 етап (деструкція, дезінтоксикація): Біопрепарат «Мікробіофіт» біодеструкція водоймищ. «Мікробіофіт» біодеструкція водоймищ - поліфункціональний, збалансований в мінеральному та органічному складі, препарат, який містить живі мікроорганізми, представники природної рослинної та грунтової, агрономічно корисної мікрофлори, а також їхні фізіологічно активні речовини. Призначений для пришвидшення деструктивних процесів та процесів руйнування і знешкодження різних токсичних речовин, які утворюються у процесі розщеплення. Мають значні антифунгальні, антибактеріальні властивості, здатність стимулювати  ріст водних рослин (PGPB), утворювати толерантність до біотичних / абіотичних стресів. Мікроорганізми продукують  індол-3-оцтову кислоту, яка сприяє фіксації азоту із атмосфери, сидерофори (речовини, здатні утворювати комплекси із залізом), літієві ферменти та солюбілізують різні джерела органічних / неорганічних з’єднань. Усі мікроорганізми внесені у реєстр Депозитарію інституту мікробіології та вірусології НАН України по відсутності вірулентності відносяться до ІV класу небезпеки мікроорганізмів: “малонебезпечні, практично без алергенної та загальнотоксичної дії”.  Фізико-хімічні характеристики препарату: Водневий показник (рН) – 7,2; Масова частка макро-, мезоелементів, мг/л: загального азоту (N) – 700,0,  загального фосфору (P2O5) – 322,0, загального калію (К2О) – 1000, магнію (MgО) – 227,0, кальцію (СаО) – 101,0, заліза (Fe) – 45,0.  Масова частка мікроелементів, мг/л: міді (Сu) – 31,0, цинку (Zn) – 22,5, бору (B) – 12,2. Вміст важких металів: свинецю (Pb) – не більше 0,31 мг/л, кадмію (Cd) – не більше 0,009 мг/л. Вміст радіонуклідів: Цезій 137 – 0,855 Бк/л.

Загальний вміст фітогормонів у препараті «Мікробіофіт» біодеструкція водоймищ:

Цитокініни – 537,54 нг/мл (0,5375 мг/л); гібереліни – 12,85 нг/мл (0,01285 мг/л); ауксини – 0,56 нг/мл (0,00056 мг/л) (3-х добова ферментація).

Біопрепарат «Мікробіофіт» біодеструкція водоймищ вносять у вечірній час у кількості 10 л/га. Період витримки біодеструктивних процесів біопрепарату «Мікробіофіт» біодеструкція водоймищ не менше 7 діб.

3 етап (дезінфекція): загальне вапнування. Загальне вапнування проводиться після застосування біопрепарату «Мікробіофіт» деструкція водоймищ (7-ми добової витримки) у кількості не менше 300,0 кг/га. Негашене вапно (СаО) -  органічна бінарна сполука кальцію та оксисену – джерело кальцію та кисню, застосовується у якості загальної дезінфекції, лікувальної терапії, нормалізації рН середовища водоймищ після застосування біопрепарату «Мікробіофіт» деструкція водоймищ.

4 етап (стабілізація): біопрепарат для очищення водойм на основі мікроводоростей. Біопрепарат для очищення водойм на основі мікроводоростей містить чисту культуру відділу Chlorophyta сімейства Хлорелові,  Chlorella vulgaris. Препарат на основі Chlorella vulgaris вносять не раніше, як на наступну добу після загального вапнування.

Біопрепарат для очищення водойм на основі мікроводоростей повноцінний за поживним складом, містить джерела вуглеводів, макро- та мікроелементів. Препарат призначений для лікування водоймищ, повного пригнічення синьо-зелених водоростей, накопичення кисню у водоймищах, знезараження води водоймищ від умовно-патогенної мікрофлори (Chlorella vulgaris продукує антибіотичні речовини – хлорелін, активний проти грамнегативної та грам позитивної патогенної, умовно-патогенної мікрофлори).

Біопрепарат для очищення водойм вносять у вечірній час у кількості не менше 10 л/га. Термін витримки біопрепарату для очищення водойм на основі мікроводоростей – 7 діб.

Рекомендовано біоочищення водоймищ за вказаною технологією повторити у якості профілактики через 7-10 діб після 7-ми добової витримки/застосування біопрепарату для очищення водойм на основі мікроводоростей.

Досягнення ефективного результату біоочищення відкритих водойм можливе лише за чіткого дотримання вказаної технології.

 
© 2014. Всі права захищені
Создание сайта: Импреза 
Надіслати лист